Phòng mổ, phòng X-quang và hệ thống khí y tế tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Phòng mổ, phòng X-quang và hệ thống khí y tế tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Cập nhật: 15 Dec 2022
Phòng mổ, phòng X-quang và hệ thống khí y tế tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Tuần vừa qua, công ty LFS đã thi công hoàn thiện hệ thống phòng mổ, phòng X-quang và hệ thống khí y tế tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đây là một công trình lớn và trọng điểm của huyện, nhằm giúp nâng cao chất lượng y tế tại địa phương. LFS Việt nam đã tham gia vào dự án ngay từ những bước đầu tiên với vai trò thiết kế, sản xuất và thi công  hoàn thiện.

Phòng mổ tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Phòng mổ tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Phòng mổ tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Phòng mổ tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh