Manufacture And Installation Of Pressure Generator For Pressure Room

Manufacture And Installation Of Pressure Generator For Pressure Room

Update: 14 Dec 2022
Manufacture And Installation Of Pressure Generator For Pressure Room

THIẾT BỊ TẠO ÁP LỰC ÂM CHO PHÒNG CÁCH LY do Công ty CP nội thất và dịch vụ phòng thí nghiệm Đông Dương (LFS) nghiên cứu và sản xuất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19
Với diễn biến phức tạp và tình trạng bùng phát của dịch bệnh hiện nay, Công ty Đông Dương đang nỗ lực hết mình chạy đua với thời gian để cung cấp sản phẩm tốt và nhanh nhất tới các bệnh viện, các cơ sở y tế phục vụ công tác cách ly bệnh nhân. Một ngày làm việc của các CB bộ phận chế tạo sản xuất và thi công bắt đầu từ 5-6h sáng và kết thúc lúc 19-20h tối, cũng có thể là nửa đêm, tuần làm việc 7/7 ngày.
Chúng tôi tự hào vì những sản phẩm do Đông Dương thiết kế – sản xuất và sự chăm chỉ cố gắng lao động hết mình của tập thể CBNV công ty đang góp một phần công sức nhỏ bé cùng các ban ngành chức năng đẩy lùi dịch bệnh

Chúng tôi tự hào vì những sản phẩm do Đông Dương thiết kế – sản xuất và sự chăm chỉ cố gắng lao động hết mình của tập thể CBNV công ty đang góp một phần công sức nhỏ bé cùng các ban ngành chức năng đẩy lùi dịch bệnh ❤️
============================
#anticovid19
#thietbitaoaplucamchophongcachly
#vietnamcolen
#Westayatworkforyou
#Pleasestayathomeforus

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là post-1.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là post-2-1.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *