bg_image

Anti-Vibration Table

Model: BBench_LFSn series

Brand: LFS_Vietnam

Meets ISO 9001, SEFA

Description

Đối với các phòng thí nghiệm hoá ly, sinh học, vi sinh, việc sử dụng hoá chất với một lượng chính xác là rất quan trọng. Nó ảnh hưởng tới kết quả của quá trình phản ứng, quá trình phân tích hoá học, sinh học vì vậy cân điện tử. Cân điện tử từ 3 số lẻ, can điện tử 4 số lẻ được đặt trên Bàn Cân Chống Rung để đảm bảo có kết quả chính xác nhất.

BÀN CÂN CHỐNG RUNG SỬ DỤNG Ở ĐÂU ?

Đối với các phòng thí nghiệm hoá ly, sinh học, vi sinh, việc sử dụng hoá chất với một lượng chính xác là rất quan trọng. Nó ảnh hưởng tới kết quả của quá trình phản ứng, quá trình phân tích hoá học, sinh học vì vậy cân điện tử. Cân điện tử từ 3 số lẻ, can điện tử 4 số lẻ được đặt trên Bàn Cân Chống Rung để đảm bảo có kết quả chính xác nhất.

  • Phòng thí nghiệm hoá học
  • Phòng Thí nghiệm vi sinh
  • Phòng thí nghiệm dệt may
  • Phòng thí nghiệm cơ khí

CẤU TẠO BÀN CÂN CHỐNG RUNG

Cấu tạo bao gồm: Phần chân, khung, mặt

Phần chân: Được cấu tạo làm từ vật liệu sắt, sơn có núm điều chỉnh độ cân bằng. Chân làm cahức chắn tạo độ chịu lực

Phần khung: Lằm bằng sắt sơn có khả năng chịu lực và tạo sự chắc chắn

Phần mặt: Làm bằng đá, hoặc phenolic tạo mặt phẳng để thiết bị

PHÂN LOẠI BẦN CÂN CHỐNG RUNG

Phân loại dựa và kích thức và số vị trí đặt thiết bị

kích thước: gồm có loại dài 700,900,1200mm. Số vị trí đặt thiết bị là số thiết bị có thể đặt được gồm 1 vị trí, 2 vị trí, 3 vị trí

LFS Đông Dương https://lfs.com.vn/

https://lfs.com.vn/mua/ban-thi-nghiem-trung-tam/

https://lfs.com.vn/mua/ban-thi-nghiem-ap-tuong/

https://lfs.com.vn/mua/ban-thi-nghiem-co-bon/

https://trangvangvietnam.com/

0/5 (0 Reviews)

DONG DUONG LFS

Dong Duong Furniture and Services Joint Stock Company is a leading unit in consulting design, manufacturing, and construction of laboratory furniture, laboratory tables, toxic fume hoods, accessories, and more prestige in Vietnam.

Let us help you

Contact us